Kvalité, Miljö & Trafiksäkerhet

Vi flyttar allt som går att flytta brukar vi säga – och vi gör det tryggt och effektivt med ett genomgående miljötänk.

Vi på flyttfirman Allflytt i Jönköping erbjuder följande tjänster; privatflytt, företagsflytt/kontorsflytt, flyttstädning och magasinering. Dessutom erbjuder vi internationella flyttjänster som kännetecknas av hög kvalitet.

Grundförutsättningen är att våra medarbetare alltid ska ge ett positivt intryck genom att alltid uppträda professionellt och förtroendeingivande. Vår strävan är att utföra våra tjänster på ett sätt som överträffar våra kunders förväntningar, bidrar till en ekologisk hållbar utveckling samt är trafiksäkert

Förebyggande arbete.

Vårt arbete med kvalitets- miljö- och trafiksäkerhetsfrågor ska vara förebyggande med ambitionen att hela tiden förbättra oss på dessa områden. På detta sätt ska vi säkerhetställa att vi uppfyller de krav som ställs på oss från kunder, samarbetspartners, branschorganisationer och lagstiftning. Vi tillämpar givetvis Bohag-2010 (allmänna bestämmelser för bohagsflytt) och Kontor 2003 (allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier).

 

Kvalitet

– Minimera mängden skador i samband med flyttuppdrag.
– Utveckla våra medarbetares kompetens.

 

Miljö

– Samtransporter – Vi ser alltid till att maximera fyllnadsgraden.
– Minimera utsläpp från våra biltransporter. Vi har tex två nya fordon som båda uppfyller de senaste och hårdaste emissionskraven.
– Effektivisera och miljöanpassa vår emballageanvändning. Vi återanvänder alltid så mycket av emballagen som möjligt.

 

Trafiksäkerhet

– Säkerhetställa att vi följer hastighetsbegränsningarna samt regler för kör- och vilotider.
– Säkerhetställa att bilbälte används för våra chaufförer.
– Säkerhetställa att våra chaufförer inte är påverkade av alkohol eller andra droger. Detta görs med alkolås på våra fordon.
– Att kontrollera fordon och lastsäkring.