RUT-Avdrag

Du använder rot- och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura.När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Flyttjänster

Avdrag medges för följande flyttjänster som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:

  • flytt av bohag mellan bostäder
  • flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten
  • packning och uppackning
  • lastning, lossning eller annat iordningställande för transport
  • arbetstiden för transporten
  • OBS! Inget avdrag medges för kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra i samband med flytten.

 

 

Kan du utnyttja RUT-avdraget?

I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura. Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rot- och rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten.

» Läs mer på Skatteverket.se om RUT-avdraget