Tips inför din flytt!

Att flytta kräver en hel del arbete och förberedelser – vi ger dig några goda råd på vägen.

Elektrisk utrustning

Disk-, tvättmaskiner och annan fast monterad elektrisk utrustning som ska med i flyttningen, ska demonteras av behörig fackman.

Värdesaker

Alla värdesaker, typ smycken, bankböcker, kontakter och värdehandlingar bör du ta med själv. Samla dem på ett säkert ställe i god tid före flytten.

Grovstädning / Märkning

Gå igenom vind, källare och garage och sortera ut det som eventuellt ska kastas. Märk cyklar, barnvagnar o.d. som står i allmänt förråd.

Gardiner etc

Gardiner, draperier o.d. vill vi gärna att du själv tar ner och hänger över tex en stolsrygg.

Fast inredning

Hyllor och skåp som är fast monterade på vägg ska tas ner av den flyttande.

Krukväxter

Vi ansvarar ej för krukväxter. Framförallt under vintertid är det svårt att klara dem under en längre transport utan att de fryser.

Radio, TV, Dator

När det gäller radio, tv, stereo, datorer etc. rekommenderar vi att du monterar ner själv, så att du kan märka upp alla sladdar och tillbehör. Om vi ska montera ner det, märker vi inte de olika detaljerna och åtar oss därför inte heller att montera ihop det.

Brandfarliga vätskor

Av försäkringsskäl lämnas alla brandfarliga vätskor kvar i den gamla bostaden.

Flyttkartonger

Om du önskar flyttkartonger i förväg, meddela detta till oss. Det kan innebära en tilläggskostnad, men vi informerar dig i så fall hur mycket.

Försäkringsvärde

Gå igenom ditt bohag noga och fastställ ett försäkringsvärde. Det är det dagsaktuella marknadsvärdet som gäller. Inte vad du betalat alltså. Meddela sedan detta värde till oss i god tid, så att vi hinner skicka ut ett försäkringsbrev. Se till att du hinner få försäkringsbrevet innan flytten äger rum. När det gäller flyttning till andra delar av världen krävs en specificerad lista, men även i andra fall, tex när du ska teckna en ny hemförsäkring, kan det vara smart att ha en lista med det totala försäkringsvärdet.